Työorientaatioiden kirjo yhteisössä – riippakivi vai mahdollisuus?

”Avainsana ei ole suvaitsevaisuus, vaan sietäminen. Se ei ole aina helppoa, erilaisten ihmisten mukaan tuominen luo myös jännitteitä. Mutta nimenomaan jännitteet opettavat ajattelemaan eri tavalla – ja erilaista ajattelua tarvitaan, jos halutaan muuttua”, pohtii toimittaja Riku Rantala Helsingin Sanomien kolumnissaan (21.3.2024) käsitellessään yritysten henkilöstön monimuotoisuutta.

Jotta voimme vähintäkin sietää toisiamme työyhteisöissä, tulee meidän tunnistaa oma ja kollegoidemme suhde työhön. Havaintomme on, että työelämän ristiriitojen taustalla vaikuttavat vahvasti ihmisten erilaiset työorientaatiot, joita emme useinkaan tunnista. Ihmisten yhteisössä elämä on vuoroin aallokkoa, vuoroin tyventä. Juuri johtamiskohtaamiset ovat niitä tilanteita, joissa aukeaa mahdollisuus joko myötätuuliin tai puhkeavaan rajumyrskyyn. Näissä kohtaamisissa rakennetaan yhteistä ymmärrystä ja selkeyttä tai vastaavasti luodaan maaperää väärinymmärryksille ja törmäyksille. Väitämme, että työorientaatioiden vastavuoroisen tunnistamisen kautta löytyy välineitä paremmille johtamiskohtaamisille ja tätä kautta tulokselliselle ja hyvinvoivalle yhteisölle.

Avaamme Johtamiskohtaamisten aallokossa – tunnista työorientaatioiden voima kirjassa johtajien ja asiantuntijoiden piilossa lymyävät työorientaatiot. Kuvaamme työ- ja johtamisorientaatiot profiileina, joista luultavasti tunnistat itsesi, kollegasi, lähijohtajasi tai johdettavasi. Esittelemme erilaisten orientaatioiden arkkityypit elämänmakuisten casejen avulla ja tarkastelemme, mitä tapahtuu, kun ne kohtaavat toisensa työn arjessa. Tarjoamme konkreettisia työkaluja niin johtajille kuin johdettaville yhteistyön karikkojen väistämiseen ja ratkaisemiseen. Työkalupakista löytyy myös Kolmen K:n malli, väline työorientaation tunnistamiseen.

Annastiina Mäki, FT, KL, johtava konsultti

Kimmo Mäki, KTT, KL, korkeakoulupedagogiikan yliopettaja

 

Back to blog

Leave a comment