Mistä tunnistaa erinomaisen rehtorin?

Suomen koulujärjestelmää pidetään yhtenä maailman parhaimmista, ja se on jatkuvan kansainvälisen kiinnostuksen kohde. Samalla tavoin kansainvälisiä vieraitamme kiinnostaa suomalainen osaaminen ja tapamme johtaa koulua. Vierailijat kyselevät alinomaa isänniltä: ”Mikä tekee maamme rehtoreista erinomaisia rehtoreita ja miten rehtori edistää toiminnallaan koulun toimintakulttuurin kehitystä sekä samalla kaikkien hyvinvointia laadukkaan oppimisen parissa?”

Meillä rehtori ei toimi ainoastaan koulun opetussuunnitelman mukaisen opetustyön johtajana eikä perinteisenä managerimaisena johtajana. Häneltä edellytetään leaderin roolia sekä kykyä kehittää koulun toimintakulttuuria. Toiminnan ytimessä on laaja-alainen pedagoginen yhteistyö, johon osallistuvat rehtorit, opettajat ja koko koulun henkilöstö sekä oppilaat ja huoltajat. Oppilaat ovat kaiken toiminnan keskiössä, ja heidät osallistetaan ja haastetaan oppimaan. Olennaista on, että koulua johdetaan ja kehitetään hyvässä yhteistyössä ja ammatillisessa vuoropuhelussa, jossa ylläpidetään hyvinvointia ja kunnioitetaan yksilöllisyyttä. 

Koulutusjärjestelmämme periaatteiden mukaisesti jokaisen rehtorin on oltava virassaan pätevä. Rehtori kehittyy ammatissaan erinomaiseksi vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä oppien muiden kanssa. Samalla tavoin vuorovaikutuksessa ja ammatillisessa yhteistoiminnassa kehittyy koulun toimintakulttuuri. Erinomaisten rehtoreiden johdolla kouluista kehittyy toimintakulttuurin näkökulmasta katsottuna erinomaisia kouluja. Kouluja, joissa ihmiset viihtyvät ja voivat hyvin sekä kehittyvät ammatillisesti. Tämä ilmapiiri tarttuu ja innostaa myös oppilaat oppimaan, mikä on koulun yhteinen ja keskeinen tehtävä. 

Pätevästä erinomaiseksi – rehtori koulun toimintakulttuurin kehittäjänä on vasta julkaisemamme kirja. Teoksessamme kuvaamme tutkimusten, käytännön kokemusten ja elävien esimerkkien valossa rehtorin ammatillista roolia ja matkaa erinomaiseksi rehtoriksi. Luomme kuvaa myös erinomaisesta koulun toimintakulttuurista ja sen kehittämisestä. Erinomaisen koulun toimintakulttuurin ytimenä on yhdessä rakennettu oppivan yhteisön toimintatapa ja ilmapiiri sekä jaetun johtajuuden kulttuuri. Kulttuuri, missä yhteisön jäsenet kokevat osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä toimivat aktiivisesti omaa osaamista jakaen ja uutta luoden.

Mikko Salonen ja Tapio Lahtero

Back to blog

1 comment

Tähän täytyy tutustua. Seuraava kirjahankintan👍

Merja Happonen

Leave a comment