Menestyksesi on tavoitteemme!

Suomen matka yhdeksi maailman onnellisimmista, innovatiivisimmista ja kilpailukykyisimmistä maista ei olisi voinut toteutua ilman ainutlaatuista koulutusjärjestelmää. Professional Publishing Finlandin perustajilla on laaja kokemusta Suomen koulutusjärjestelmästä, erilaisista koulutus- ja muista organisaatioista ja niiden johtamisesta. Perustajat ovat olleet konsultoimassa ja kouluttamassa eri puolilla maailmaa, ja ajatus tästä yrityksestä syntyi halusta tarjota tätä osaamista laajemmin saataville. Yritys perustettiin jakamaan tätä tietotaitoa ja osaamista heille, jotka ovat kiinnostuneita oman organisaationsa menestyksestä ja oman itsensä kehittämisestä.

YRITYKSEN PERUSTAJAT

portrait picture of dr. Lauri Tuomi

KTT Lauri Tuomi

Laurilla on yli 25 vuoden kokemus suomalaisesta koulutusjärjestelmästä. Hän tuntee kentän työkokemuksensa kautta alkaen opettajan tehtävistä, ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulun ylimmän johdon tehtäviin.

Hän on työskennellyt Opetushallituksessa mm. Education Finland ohjelman johtajana. Nykyään hän työskentelee elinikäisen oppimisen johtotehtävissä toimien Kvs-säätiön toimitusjohtajana. Hän toimii hallituksen jäsenenä useissa järjestöissä ja organisaatioissa Suomessa ja Euroopassa (mm. varapuheenjohtajana Euroopan aikuiskoulutusjärjestö EAEA:ssa).

Hän on koulutukseltaan kauppatieteiden tohtori. Lisäksi hänellä on opettajan pedagoginen pätevyys. Hän on kirjoittanut ja valmentanut erityisesti johtamisesta, koulutuksesta ja innovaatioista. Valmennustyötä hän on tehnyt sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Hänet on kutsuttu puheenvuoron pitäjäksi mm. Etelä-Amerikassa, Afrikassa, Aasiassa ja Euroopassa järjestettyihin kansainvälisiin konferensseihin ja seminaareihin.

KTT Ritva Laakso-Manninen - korkeakouluneuvos

Ritvalla on 30 vuoden kokemus johtamisesta sekä korkeakoulussa että IT-palvelujen ja pankkitoiminnan alalla. Hän toimi Haaga-Helia ammattikorkeakoulun rehtori-toimitusjohtajana 16 vuotta. Hän on toiminut Arenen puheenjohtajana ja useiden muiden hallitusten puheenjohtajana tai jäsenenä.

Hänellä on pitkäaikainen kokemus saksalaisessa korkeakouluneuvostossa toimimisesta sekä kansainvälisistä korkeakoulujen kehittämisprojekteista Irlannissa, Etelä-Afrikassa ja Kolumbiassa.

Hän on tutkimustyössään erikoistunut johtamiseen ja kirjoittanut mm. strategisesta ja osaamisen johtamisesta sekä kestävästä uudistamisesta.

The Education Finland programmes membership badge.

Education Finland -hankkeen virallinen yhteistyökumppani

Education Finland -ohjelma tarjoaa yrityksille, koulutuksen järjestäjille ja muille koulutusviennin toimijoille tietoa uusista liiketoimintamahdollisuuksista, järjestää koulutusta, kehittää vientiosaamista ja tekee suomalaista koulutusjärjestelmää näkyväksi maailmalla. Lisäksi ohjelmassa kehitetään uusia laajempia palvelukonsepteja yhdessä koulutusviennin toimijoiden kanssa. Education Finland -ohjelmaa koordinoi Opetushallitus. Ohjelmaa rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

KIRJAILIJAT JA YHTEISTYÖKUMPPANIT

KT Tapio Lahtero, dosentti,

Tapio on tehnyt uraansa sekä kuntien opetusosastoilla että yliopistoissa. Hän valmistui peruskoulun opettajaksi Turun yliopistosta vuonna 1993 ja teki väitöskirjansa Jyväskylän yliopistossa vuonna 2011 aiheesta “Johtajuuskulttuuri kouluissa”. Julkisen hallinnon johtajuus eMBA-tutkinnon hän suoritti vuonna 2015 Tampereen yliopistosta.

Tapio on työskennellyt yli kaksikymmentä vuotta Vantaan kaupungin opetustoimen rehtorina, aluerehtorina ja peruskoulujen johtajana. Vuodesta 2015 lähtien hän on toiminut Helsingin yliopiston – Viikin opettajankoulutuskoulun ja Helsinki Normallyceumin – opettajien koulutuksen osaston johtajana. Tapio on kouluttanut Jyväskylän, Turun ja Helsingin yliopistoissa kuntien opetusosastojen rehtorit ja johtajat.

Hän toimii tällä hetkellä Helsingin yliopiston rehtorikoulutusohjelman johtajana ja kansainvälisessä kontekstissa kysyttynä luennoitsijana ja konsulttina. Hän on myös toiminut johtotehtävissä useissa Opetushallituksen rahoittamissa täydennyskoulutusprojekteissa. Tapio on ohjannut kasvatusjohtajuuden opinnäytetöitä ja julkaissut useita tutkimusartikkeleita johtamiskulttuurista, hajautetusta johtamisesta ja pedagogisesta johtamisesta.

Mikko Salonen, KM

Mikolla on pitkä kokemus pedagogisesta alasta. Uransa ensimmäisinä vuosina hän työskenteli opettajana ja myöhemmin peruskoulun rehtorina Espoossa lähes 20 vuotta. Matematiikkaan ja luonnontieteisiin erikoistunut koulu toimi innovatiivisessa verkostossa muiden Suomen ja Euroopan koulujen kanssa ja loi siten menestyvän työyhteisön ja hyvän maineen.

Tällä hetkellä hän työskentelee omassa yrityksessään Konsulttipaja Oy:ssä. Hän on arvostettu konsulttikumppani erilaisissa pitkäaikaisissa ja lyhytaikaisissa koulutusjohtamisprojekteissa sekä Suomessa että ulkomailla. Hänen konsultointitehtävänsä vaihtelevat pääasiassa erilaisten koulutusorganisaatioiden avustamisesta yksittäisten koulujen kehityksen ja muutoksen tukemiseen. Hänellä on myös kokemusta kriisissä olevien organisaatioiden auttamisesta ja tukemisesta.

Organisaatiokonsultoinnin lisäksi Mikko toimii myös rehtorien ja koulutusjohtajien henkilökohtaisena mentorina ja valmentajana. Rehtorin työskentelyn aloittamisesta lähtien hän on työskennellyt kouluttajana ja valtakunnallisten rehtorien ja koulutusjohtajien kehittämisohjelmien suunnittelijana ja tämä työ jatkuu.

Konsulttipajalle
portrait picture of Hannele Koli

Hanne Koli

on opettajankouluttaja, muotoilija, työnohjaaja ja tietokirjailija. Hän on kouluttanut tuhansia opettajia digitaalisesta oppimisesta, ohjauksesta ja oppilaiden arvioinnista. Hänen opettajien ammatilliseen kehittymiseen tarkoitettu Pedagogical Star Lessons -verkkokurssi on jo käytössä Kiinassa, Malesiassa, Indonesiassa, Georgiassa, Intiassa, Brasiliassa ja Uzbekistanissa. Hän on kirjoittanut monia tietokirjoja pedagogisista käytännöistä alkaen koulujen ICT-strategioista verkko-oppimiskäytäntöjen suunnitteluun. Hän on suunnitellut lukuisia verkkokursseja eri organisaatioille.

drawn portrait picture of light brown haired person wearing light grey top.

Minna Björkman

on psykologi ja kouluttaja, jolla on pitkä kokemus varhaiskasvatuksesta ja pedagogiikasta. Hän perusti menestyneen varhaiskasvatuksen kouluryhmän ja otti Suomen kansallisen opetussuunnitelman ja kehitti sitä edelleen näissä kouluissa käytettäväksi menestyksekkääksi pedagogiikaksi.

Mika Kamensky

KTM, LJK Mika Kamenskyllä on
mittava kokemus sekä yritysten että johtajien osaamisen kehittämisestä. Hän on
konsultoinut satoja yrityksiä, tuhansia johtajia ja kymmeniä tuhansia ihmisiä
40-vuotta toimineen Kamensky Consulting -yrityksensä kautta. Hän on toiminut
hallituksen jäsenenä ja puheenjohtajana Koulutuspäälliköiden yhdistyksessä,
Liikkeenjohdon konsulteissa ja Suomen Strategisen Johtamisen Seurassa, jossa
hän on yksi perustajajäsenistä ja kunniajäsenistä. Mika on julkaissut 15
liikkeenjohdollista ammattiteosta, joista tunnetuimpia bestsellereitä ovat olleet strategiakirjat ”Strateginen johtaminen” ja ”Menestyksen timantti”. Toimiviksi
koetut strategia-, johtamis- ja osaamisopit hän on soveltanut ihmisen oman
elämän johtamiseen ja kehittämiseen uusimmassa teoksessaan.

 

Anneli Valpola

Anneli Valpola on opiskellut Helsingin yliopistossa työpsykologiaa ja sosiaalipolitiikka (FM), Lancaster University’ssa kriittistä johtamista (MPhil) ja Ruotsissa muutoskonsultointia (PA_rådet). Hän on työskennellyt Työterveyslaitoksella, Sinebrychoffilla ja Wärtsilässä, siellä ensin Helsingin telakalla ja myöhemmin konsernijohdossa johtajana.
Annelilla on pitkä kansainvälinen kokemus konsulttina globaalien yritysten muutoshankkeissa ja yrityskauppojen integroinnissa. Kansainvälistä konsultointia hän on tehnyt yhteistyössä Mil Insititute’n (Ruotsi) ja Ashridge Executive Education’in (UK) kanssa. Hän on vaikuttanut monissa työryhmissä muun muassa Teknologiateollisuuden liiketoimintaryhmässä, Johtamistaidon opiston koulutusneuvottelukunnassa ja European Foundation for Vocational Learningin johtoryhmässä ja ollut aktiivijäsen Henryssä, SSJS:ssä ja Scandinavian Action Learning Föreningissä.

Anneli on kirjoittanut useita johtamisen kirjoja, muun muassa: Toimiva johtoryhmä (uusin painos 2021), Organisaatiot yhteen (2004), Onnistu kehityskeskustelussa (2002) ja yhdessä muiden tekijöiden kanssa M&A Coach – Value from Integration (2011) ja Strategia toimeksi – muutosvoimana ihmiset (2010).

Peter Johnson

Peter Johnson

KT Peter Johnsonin väitöskirjan aiheena 2006 oli yhtenäisen perusopetuksen kehittäminen kunnan kouluorganisaatiossa.
Johnson työskenteli Kokkolassa luokanopettajana 10 vuotta ja 17 vuotta Torkinmäen koulun rehtorina sekä 2008–2020 Kokkolan kaupungin sivistysjohtajana. Sen jälkeen hän on toiminut yrityksessään Licence to learn johtavana asiantuntijana.
Johnson on toiminut opetus- ja sivistystoimen alan kouluttajana, auditoijana, mentorina ja valmentajana vuodesta 2000 alkaen. Hän on kirjoittanut lukuisia kasvatustieteellisiä artikkeleita sekä alan ammattikirjallisuutta ja raportteja. Vuodesta 2021 alkaen hän on toiminut OPPIVA-verkoston Pore-julkaisujen toimituskunnan puheenjohtajana.
Hänen mielenkiinnon kohteita ovat koulutussosiologia, koulutusjohtaminen, yhteistoiminnallisuus, toimintatutkimus ja koulutuksen kestävä kehitys. Hän on ollut puhujana useissa kotimaisissa ja kansainvälisissä seminaareissa ja konferensseissa Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Australiassa.
Peter Johnson oli Suomen Rehtorit ry:n varapuheenjohtaja 2004–2006 ja puheenjohtaja 2007–2009. Opetustoimen johtajat ja asiantuntijat Opsia ry:n varapuheenjohtajana hän oli 2016–2022. Sivistyksen suunta – palkinnon hän sai vuonna 2015 ja kouluneuvoksen arvonimen vuonna 2017.

Kimmo Tanttu

Kimmo Tanttu valmistui peruskoulun luokanopettajaksi Joensuun Yliopiston Savonlinnan OKL:stä 1985 ja matematiikan aineenopettajaksi Jyväskylän Yliopistosta 2001.Tanttu oli luokanopettajana Varkaudessa vuosina 1985–1986, jonka jälkeen siirtyi Mikkeliin Anttolan ala-asteelle koulunjohtajaksi vuonna 1986. Vuonna 2000 koulu aloitti yhtenäiskouluna, jossa Tanttu jatkoi rehtorina. 2011-2021 hän toimi Mäntyharjun yhtenäiskoulun rehtorina. Sen jälkeen hän on jatkanut kouluttajana KTConsultation yrityksessään ja kouluttanut yhtenäiskoulujen johtotiimejä ja henkilökuntia. Kansainvälistä kokemusta on karttunut koulujen välisestä yhteistyöstä Saksaan.Tanttu on ollut mukana kirjoittajana useissa julkaisuissa ja luennoinut monissa valtakunnallisissa seminaareissa yhtenäiskoulupedagogiikasta ja koulun hyvinvoinnista. Lisäksi hän on ollut useiden valtakunnallisten yhtenäiskouluun tai kouluhyvinvointiin liittyvien hankkeiden ohjausryhmissä. Tanttu oli THL:n Kouluterveyskyselyn ohjausryhmän jäsen vuosina 2013–2015. Suomen yhtenäiskouluverkosto SYVE ry:n puheenjohtajana hän oli 2004–2015 ja Etelä-Savon rehtoreiden puheenjohtajana 2018–2021. Vuonna 2016 Kimmo Tanttu sai OAJ:n vuoden koulutusvaikuttaja kunniamaininnan. Tanttu on toiminut Mikkelin kaupungin Otavia liikelaitoksen johtokunnassa vuodesta 2022.

Mari Heikkinen

KM Mari Heikkinen
on valmistunut luokanopettajaksi ja erityisopettajaksi. Hän toimi luokanopettajana Helsingissä Suutarilan ja Töyrynummen ala-asteilla 1997–1999,
Vantaan Seutulan koulussa 2000–2002 sekä luokan-, erityisluokan- ja erityisopettajana Keravan Savion koulussa 2002–2010. Vuosina 2007–2010 hän
toimi myös erityisopetuksen koordinaattorina. Savion koulun rehtorina hän toimi 2010–2018 ja Keravalla kasvun ja oppimisen tuen johtajana 2018–2019. Helsingin Porolahden peruskoulun rehtorina hän on toiminut vuodesta 2019 alkaen.

Heikkinen on kiinnostunut koulun hyvinvointityöstä ja inklusiivisen koulun kehittämisestä. Hän on työurallaan kehittänyt opiskeluhuollon ja moniammatillisen yhteistyön sekä inklusiivisen koulun ja oppimisen tuen järjestämisen malleja ja rakenteita. Hän on kiinnostunut oppivan yhteisön, jaetun johtajuuden, yhdessä
tekemisen ja yhtenäisen koulupolun teemoista. Hän on toiminut yhtenä kolmesta pedagogisesta suunnittelijasta Keravanjoen yhtenäiskoulun ja Päivölänlaakson koulujen rakentamisen suunnittelussa.

Mari Heikkinen on toiminut kirjoittajana äidinkielen ja kirjallisuuden oppikirjasarja Vipusessa. Hän on toiminut myös Uudenmaan rehtorit ry:n hallituksessa vuodesta 2012 alkaen.

Hanna Maunumäki

KM Hanna Maunumäki on kaksoiskelpoinen luokanopettaja ja äidinkielen aineenopettaja. Hän työskenteli Kokkolassa luokanopettajana kolme vuotta ja on sen jälkeen toiminut Torkinmäen koulun rehtorina vuodesta 2008 lähtien.
Torkinmäen koulu toimii Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen luokanopettajakoulutuksen harjoittelukouluna, ja rehtorin tehtävään liittyen Maunumäki on osallistunut opetusharjoittelun ohjaamiseen, sen johtamiseen ja kehittämiseen sekä opiskelijavalintaan 15 vuoden ajan.
Maunumäki osallistui Torkinmäen koulun ja päiväkodin elinkaarihankinnan neuvottelu- ja suunnitteluprosesseihin laatien muun muassa pedagogisen suunnitelman yhdessä henkilöstön kanssa sekä suunnitteluratkaisujen laadun arvioinnin kriteerit. Elinkaarihankkeena toteutettu päiväkodin ja yhtenäiskoulun uudisrakennus otettiin käyttöön 2017.
Kansainvälistä kokemusta hänelle on kertynyt koulujen välisestä yhteistyöstä Yhdysvaltoihin ja Liettuaan.
Maunumäki on kiinnostunut yhteisopettajuuden kehittämisestä, yhtenäiskoulupedagogiikasta, koulutusjohtamisesta sekä pedagogiikkaan perustuvasta koulurakennussuunnittelusta. Hän on kehittänyt yhtenäiskoulupedagogiikkaa ja koulun ja päiväkodin yhteisjohtamista yhteistyössä kollegansa kanssa.

Timo Raikaslehto

Timo Raikaslehto, Partner, Board Partners Helsinki, M.Sc. (Econ.). Timo has more than 20 years of experience working with the top management and boards of directors of various companies, both as a usinessmanager and as a management consultant, including numerous strategy projects, and the management and development of practical strategy work. He also serves as a board professional and board advisor and is a respected mentor to senior management.

Seppo Mansukoski

Seppo Mansukoski, M.Sc. (Econ.) has worked for more than 30 years in training and management positions related to management and leadership development at Savings Banks College, SKOPBank, SEFEK Oy, Ministry of Finance, and HAUS (Finnish Institute of Public Management Ltd). He has had several trustee positions: Chairman, Finnish Training Managers’ Association; Chairman and President, International Federation of Training and Development Organisations; Vice chairman, Finnish Association of Business graduates Helsinki; Board member, Aalto University Executive Education, and Chairman, Finnish reserve officers` federation, education committee. He has authored several books on themes like performance management, mentoring, practical management team work and human resource management in Finland.

Button label

Lasse Mitronen

Lasse Mitronen, Professor of Practice, D.Sc. (Econ.),
University of Tampere (2022–). Prior to this, he worked at Aalto University as a Professor of Practice (2013-2022) and as a professor and director of the Tampere Service Innovation Centre at the University of Tampere (2008–2013). He has long-term experience in trade (at Kesko from 1984 to 2008) and international business research and development activities. He has published his writings on network management, customer relationship management and strategic management in various books as well as in domestic and international articles. He works as a management trainer and lecturer in several leadership training programs.

Minna Mattila-Aalto

Minna Mattila-Aalto yhteiskuntapolitiikan alalta
väitellyt valtiotieteiden tohtori sekä aikuiskasvatustieteen ja työn kehittämisen maisteri, neurologiseen fysioterapiaan erikoistunut työfysioterapeutti ja tuotekehittäjä. Lisäksi hän on johtamiskysymyksiin
erikoistunut ammattiopettaja, henkilöstökouluttaja, työyhteisövalmentaja ja
-sovittelija. Hän on toiminut opetustehtävissä kaikilla koulutusasteilla sekä kehittänyt niin palvelujärjestelmien, yritysten, työyhteisöjen, johdon kuin asiantuntijoiden toimintaa systeemisen yhteiskehittämisen periaatteella. Nykyisin hän toimii tutkimus- ja kehittämispäällikkönä sekä jo 25 vuoden ajan
työelämän kehittämiseen panoksensa tuoneen Wappu Welfare -yrityksensä
moottorina. Hän tarkastelee työtä moninäkökulmaisesti asiantuntijuuksien kautta
syntyvänä yhteistoimintana keskeisenä intressinä työn kokonaiskestävyyden
parantaminen. Hän peräänkuuluttaa työelämäsivistystä, jonka avulla ihmiskunta osaa ja haluaa huolehtia omasta ja ympäristönsä kuormituksesta toiminta- ja kantokyvyn varmistamiseksi.

Työ on ihmisen omiin tarkoituksiinsa kehittämä luomus, jolla ihmiskunta
tuottaa niin hyvää kuin pahaa. Valinta siitä, mitä tuotamme, on meidän.

Button label

Anneke (Anne) Leinonen

Anneke (Anne) Leinonen, FT, on opiskellut pääaineinaan puhetieteitä ja on koulutukseltaan opettaja, erityisopettaja ja kielitieteilijä. Hän on opiskellut myös johtamista ja on innostunut valmentavasta johtajuudesta. Hän on opiskellut NLP:tä (Prac., Mast. ja Trainer Ass.) ja käyttänyt siihen pohjautuvaa ajattelua omassa opettamis- ja esihenkilötyössään. Hän on perehtynyt ammatilliseen
koulutukseen opettajana, erityisopettajana sekä opettajakorkeakoulun lehtorina. Hän on myös kouluttanut asiakaspalvelua ja viestintää teleoperaattorilla.
Nykyisin hän työskentelee kansalaisopiston rehtorina. Hänen keskeisiä ajatuksiaan työyhteisöjen hyvinvoinnista on arvostus. 

 

Ihmisten
tulisi arvostaa itseään, osaamistaan, kohtaamiaan ihmisiään ja työtä, jota
tekee. Työelämässä on paljon ristiriitaisia asioita, joiden kanssa on
mahdollista elää ja niistä voi jopa pitää. Tervehdi jokaista, jonka tapaat
työssäsi ja muista, että virheet ovat kehittymisen kannalta välttämättömiä.