Menestyksesi on tavoitteemme!

Suomen matka yhdeksi maailman onnellisimmista, innovatiivisimmista ja kilpailukykyisimmistä maista ei olisi voinut toteutua ilman ainutlaatuista koulutusjärjestelmää. Professional Publishing Finlandin perustajilla on laaja kokemusta Suomen koulutusjärjestelmästä, erilaisista koulutus- ja muista organisaatioista ja niiden johtamisesta. Perustajat ovat olleet konsultoimassa ja kouluttamassa eri puolilla maailmaa, ja ajatus tästä yrityksestä syntyi halusta tarjota tätä osaamista laajemmin saataville. Yritys perustettiin jakamaan tätä tietotaitoa ja osaamista heille, jotka ovat kiinnostuneita oman organisaationsa menestyksestä ja oman itsensä kehittämisestä.

YRITYKSEN PERUSTAJAT

portrait picture of dr. Lauri Tuomi

KTT Lauri Tuomi

Laurilla on yli 25 vuoden kokemus suomalaisesta koulutusjärjestelmästä. Hän tuntee kentän työkokemuksensa kautta alkaen opettajan tehtävistä, ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulun ylimmän johdon tehtäviin.

Hän on työskennellyt Opetushallituksessa mm. Education Finland ohjelman johtajana. Nykyään hän työskentelee elinikäisen oppimisen johtotehtävissä toimien Kvs-säätiön toimitusjohtajana. Hän toimii hallituksen jäsenenä useissa järjestöissä ja organisaatioissa Suomessa ja Euroopassa (mm. varapuheenjohtajana Euroopan aikuiskoulutusjärjestö EAEA:ssa).

Hän on koulutukseltaan kauppatieteiden tohtori. Lisäksi hänellä on opettajan pedagoginen pätevyys. Hän on kirjoittanut ja valmentanut erityisesti johtamisesta, koulutuksesta ja innovaatioista. Valmennustyötä hän on tehnyt sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Hänet on kutsuttu puheenvuoron pitäjäksi mm. Etelä-Amerikassa, Afrikassa, Aasiassa ja Euroopassa järjestettyihin kansainvälisiin konferensseihin ja seminaareihin.

KTT Ritva Laakso-Manninen - korkeakouluneuvos

Ritvalla on 30 vuoden kokemus johtamisesta sekä korkeakoulussa että IT-palvelujen ja pankkitoiminnan alalla. Hän toimi Haaga-Helia ammattikorkeakoulun rehtori-toimitusjohtajana 16 vuotta. Hän on toiminut Arenen puheenjohtajana ja useiden muiden hallitusten puheenjohtajana tai jäsenenä.

Hänellä on pitkäaikainen kokemus saksalaisessa korkeakouluneuvostossa toimimisesta sekä kansainvälisistä korkeakoulujen kehittämisprojekteista Irlannissa, Etelä-Afrikassa ja Kolumbiassa.

Hän on tutkimustyössään erikoistunut johtamiseen ja kirjoittanut mm. strategisesta ja osaamisen johtamisesta sekä kestävästä uudistamisesta.

The Education Finland programmes membership badge.

Education Finland -hankkeen virallinen yhteistyökumppani

Education Finland -ohjelma tarjoaa yrityksille, koulutuksen järjestäjille ja muille koulutusviennin toimijoille tietoa uusista liiketoimintamahdollisuuksista, järjestää koulutusta, kehittää vientiosaamista ja tekee suomalaista koulutusjärjestelmää näkyväksi maailmalla. Lisäksi ohjelmassa kehitetään uusia laajempia palvelukonsepteja yhdessä koulutusviennin toimijoiden kanssa. Education Finland -ohjelmaa koordinoi Opetushallitus. Ohjelmaa rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

KIRJAILIJAT JA YHTEISTYÖKUMPPANIT

KT Tapio Lahtero, dosentti,

Tapio on tehnyt uraansa sekä kuntien opetusosastoilla että yliopistoissa. Hän valmistui peruskoulun opettajaksi Turun yliopistosta vuonna 1993 ja teki väitöskirjansa Jyväskylän yliopistossa vuonna 2011 aiheesta “Johtajuuskulttuuri kouluissa”. Julkisen hallinnon johtajuus eMBA-tutkinnon hän suoritti vuonna 2015 Tampereen yliopistosta.

Tapio on työskennellyt yli kaksikymmentä vuotta Vantaan kaupungin opetustoimen rehtorina, aluerehtorina ja peruskoulujen johtajana. Vuodesta 2015 lähtien hän on toiminut Helsingin yliopiston – Viikin opettajankoulutuskoulun ja Helsinki Normallyceumin – opettajien koulutuksen osaston johtajana. Tapio on kouluttanut Jyväskylän, Turun ja Helsingin yliopistoissa kuntien opetusosastojen rehtorit ja johtajat.

Hän toimii tällä hetkellä Helsingin yliopiston rehtorikoulutusohjelman johtajana ja kansainvälisessä kontekstissa kysyttynä luennoitsijana ja konsulttina. Hän on myös toiminut johtotehtävissä useissa Opetushallituksen rahoittamissa täydennyskoulutusprojekteissa. Tapio on ohjannut kasvatusjohtajuuden opinnäytetöitä ja julkaissut useita tutkimusartikkeleita johtamiskulttuurista, hajautetusta johtamisesta ja pedagogisesta johtamisesta.

Mikko Salonen, KM

Mikolla on pitkä kokemus pedagogisesta alasta. Uransa ensimmäisinä vuosina hän työskenteli opettajana ja myöhemmin peruskoulun rehtorina Espoossa lähes 20 vuotta. Matematiikkaan ja luonnontieteisiin erikoistunut koulu toimi innovatiivisessa verkostossa muiden Suomen ja Euroopan koulujen kanssa ja loi siten menestyvän työyhteisön ja hyvän maineen.

Tällä hetkellä hän työskentelee omassa yrityksessään Konsulttipaja Oy:ssä. Hän on arvostettu konsulttikumppani erilaisissa pitkäaikaisissa ja lyhytaikaisissa koulutusjohtamisprojekteissa sekä Suomessa että ulkomailla. Hänen konsultointitehtävänsä vaihtelevat pääasiassa erilaisten koulutusorganisaatioiden avustamisesta yksittäisten koulujen kehityksen ja muutoksen tukemiseen. Hänellä on myös kokemusta kriisissä olevien organisaatioiden auttamisesta ja tukemisesta.

Organisaatiokonsultoinnin lisäksi Mikko toimii myös rehtorien ja koulutusjohtajien henkilökohtaisena mentorina ja valmentajana. Rehtorin työskentelyn aloittamisesta lähtien hän on työskennellyt kouluttajana ja valtakunnallisten rehtorien ja koulutusjohtajien kehittämisohjelmien suunnittelijana ja tämä työ jatkuu.

Konsulttipajalle
portrait picture of Hannele Koli

Hanne Koli

on opettajankouluttaja, muotoilija, työnohjaaja ja tietokirjailija. Hän on kouluttanut tuhansia opettajia digitaalisesta oppimisesta, ohjauksesta ja oppilaiden arvioinnista. Hänen opettajien ammatilliseen kehittymiseen tarkoitettu Pedagogical Star Lessons -verkkokurssi on jo käytössä Kiinassa, Malesiassa, Indonesiassa, Georgiassa, Intiassa, Brasiliassa ja Uzbekistanissa. Hän on kirjoittanut monia tietokirjoja pedagogisista käytännöistä alkaen koulujen ICT-strategioista verkko-oppimiskäytäntöjen suunnitteluun. Hän on suunnitellut lukuisia verkkokursseja eri organisaatioille.

drawn portrait picture of light brown haired person wearing light grey top.

Minna Björkman

on psykologi ja kouluttaja, jolla on pitkä kokemus varhaiskasvatuksesta ja pedagogiikasta. Hän perusti menestyneen varhaiskasvatuksen kouluryhmän ja otti Suomen kansallisen opetussuunnitelman ja kehitti sitä edelleen näissä kouluissa käytettäväksi menestyksekkääksi pedagogiikaksi.

Mika Kamensky

KTM, LJK Mika Kamenskyllä on
mittava kokemus sekä yritysten että johtajien osaamisen kehittämisestä. Hän on
konsultoinut satoja yrityksiä, tuhansia johtajia ja kymmeniä tuhansia ihmisiä
40-vuotta toimineen Kamensky Consulting -yrityksensä kautta. Hän on toiminut
hallituksen jäsenenä ja puheenjohtajana Koulutuspäälliköiden yhdistyksessä,
Liikkeenjohdon konsulteissa ja Suomen Strategisen Johtamisen Seurassa, jossa
hän on yksi perustajajäsenistä ja kunniajäsenistä. Mika on julkaissut 15
liikkeenjohdollista ammattiteosta, joista tunnetuimpia bestsellereitä ovat olleet strategiakirjat ”Strateginen johtaminen” ja ”Menestyksen timantti”. Toimiviksi
koetut strategia-, johtamis- ja osaamisopit hän on soveltanut ihmisen oman
elämän johtamiseen ja kehittämiseen uusimmassa teoksessaan.

 

Anneli Valpola

Anneli Valpola on opiskellut Helsingin yliopistossa työpsykologiaa ja sosiaalipolitiikka (FM), Lancaster University’ssa kriittistä johtamista (MPhil) ja Ruotsissa muutoskonsultointia (PA_rådet). Hän on työskennellyt Työterveyslaitoksella, Sinebrychoffilla ja Wärtsilässä, siellä ensin Helsingin telakalla ja myöhemmin konsernijohdossa johtajana.
Annelilla on pitkä kansainvälinen kokemus konsulttina globaalien yritysten muutoshankkeissa ja yrityskauppojen integroinnissa. Kansainvälistä konsultointia hän on tehnyt yhteistyössä Mil Insititute’n (Ruotsi) ja Ashridge Executive Education’in (UK) kanssa. Hän on vaikuttanut monissa työryhmissä muun muassa Teknologiateollisuuden liiketoimintaryhmässä, Johtamistaidon opiston koulutusneuvottelukunnassa ja European Foundation for Vocational Learningin johtoryhmässä ja ollut aktiivijäsen Henryssä, SSJS:ssä ja Scandinavian Action Learning Föreningissä.

Anneli on kirjoittanut useita johtamisen kirjoja, muun muassa: Toimiva johtoryhmä (uusin painos 2021), Organisaatiot yhteen (2004), Onnistu kehityskeskustelussa (2002) ja yhdessä muiden tekijöiden kanssa M&A Coach – Value from Integration (2011) ja Strategia toimeksi – muutosvoimana ihmiset (2010).

Peter Johnson

Peter Johnson

KT Peter Johnsonin väitöskirjan aiheena 2006 oli yhtenäisen perusopetuksen kehittäminen kunnan kouluorganisaatiossa.
Johnson työskenteli Kokkolassa luokanopettajana 10 vuotta ja 17 vuotta Torkinmäen koulun rehtorina sekä 2008–2020 Kokkolan kaupungin sivistysjohtajana. Sen jälkeen hän on toiminut yrityksessään Licence to learn johtavana asiantuntijana.
Johnson on toiminut opetus- ja sivistystoimen alan kouluttajana, auditoijana, mentorina ja valmentajana vuodesta 2000 alkaen. Hän on kirjoittanut lukuisia kasvatustieteellisiä artikkeleita sekä alan ammattikirjallisuutta ja raportteja. Vuodesta 2021 alkaen hän on toiminut OPPIVA-verkoston Pore-julkaisujen toimituskunnan puheenjohtajana.
Hänen mielenkiinnon kohteita ovat koulutussosiologia, koulutusjohtaminen, yhteistoiminnallisuus, toimintatutkimus ja koulutuksen kestävä kehitys. Hän on ollut puhujana useissa kotimaisissa ja kansainvälisissä seminaareissa ja konferensseissa Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Australiassa.
Peter Johnson oli Suomen Rehtorit ry:n varapuheenjohtaja 2004–2006 ja puheenjohtaja 2007–2009. Opetustoimen johtajat ja asiantuntijat Opsia ry:n varapuheenjohtajana hän oli 2016–2022. Sivistyksen suunta – palkinnon hän sai vuonna 2015 ja kouluneuvoksen arvonimen vuonna 2017.

Kimmo Tanttu

Kimmo Tanttu valmistui peruskoulun luokanopettajaksi Joensuun Yliopiston Savonlinnan OKL:stä 1985 ja matematiikan aineenopettajaksi Jyväskylän Yliopistosta 2001.Tanttu oli luokanopettajana Varkaudessa vuosina 1985–1986, jonka jälkeen siirtyi Mikkeliin Anttolan ala-asteelle koulunjohtajaksi vuonna 1986. Vuonna 2000 koulu aloitti yhtenäiskouluna, jossa Tanttu jatkoi rehtorina. 2011-2021 hän toimi Mäntyharjun yhtenäiskoulun rehtorina. Sen jälkeen hän on jatkanut kouluttajana KTConsultation yrityksessään ja kouluttanut yhtenäiskoulujen johtotiimejä ja henkilökuntia. Kansainvälistä kokemusta on karttunut koulujen välisestä yhteistyöstä Saksaan.Tanttu on ollut mukana kirjoittajana useissa julkaisuissa ja luennoinut monissa valtakunnallisissa seminaareissa yhtenäiskoulupedagogiikasta ja koulun hyvinvoinnista. Lisäksi hän on ollut useiden valtakunnallisten yhtenäiskouluun tai kouluhyvinvointiin liittyvien hankkeiden ohjausryhmissä. Tanttu oli THL:n Kouluterveyskyselyn ohjausryhmän jäsen vuosina 2013–2015. Suomen yhtenäiskouluverkosto SYVE ry:n puheenjohtajana hän oli 2004–2015 ja Etelä-Savon rehtoreiden puheenjohtajana 2018–2021. Vuonna 2016 Kimmo Tanttu sai OAJ:n vuoden koulutusvaikuttaja kunniamaininnan. Tanttu on toiminut Mikkelin kaupungin Otavia liikelaitoksen johtokunnassa vuodesta 2022.

Mari Heikkinen

KM Mari Heikkinen
on valmistunut luokanopettajaksi ja erityisopettajaksi. Hän toimi luokanopettajana Helsingissä Suutarilan ja Töyrynummen ala-asteilla 1997–1999,
Vantaan Seutulan koulussa 2000–2002 sekä luokan-, erityisluokan- ja erityisopettajana Keravan Savion koulussa 2002–2010. Vuosina 2007–2010 hän
toimi myös erityisopetuksen koordinaattorina. Savion koulun rehtorina hän toimi 2010–2018 ja Keravalla kasvun ja oppimisen tuen johtajana 2018–2019. Helsingin Porolahden peruskoulun rehtorina hän on toiminut vuodesta 2019 alkaen.

Heikkinen on kiinnostunut koulun hyvinvointityöstä ja inklusiivisen koulun kehittämisestä. Hän on työurallaan kehittänyt opiskeluhuollon ja moniammatillisen yhteistyön sekä inklusiivisen koulun ja oppimisen tuen järjestämisen malleja ja rakenteita. Hän on kiinnostunut oppivan yhteisön, jaetun johtajuuden, yhdessä
tekemisen ja yhtenäisen koulupolun teemoista. Hän on toiminut yhtenä kolmesta pedagogisesta suunnittelijasta Keravanjoen yhtenäiskoulun ja Päivölänlaakson koulujen rakentamisen suunnittelussa.

Mari Heikkinen on toiminut kirjoittajana äidinkielen ja kirjallisuuden oppikirjasarja Vipusessa. Hän on toiminut myös Uudenmaan rehtorit ry:n hallituksessa vuodesta 2012 alkaen.

Hanna Maunumäki

KM Hanna Maunumäki on kaksoiskelpoinen luokanopettaja ja äidinkielen aineenopettaja. Hän työskenteli Kokkolassa luokanopettajana kolme vuotta ja on sen jälkeen toiminut Torkinmäen koulun rehtorina vuodesta 2008 lähtien.
Torkinmäen koulu toimii Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen luokanopettajakoulutuksen harjoittelukouluna, ja rehtorin tehtävään liittyen Maunumäki on osallistunut opetusharjoittelun ohjaamiseen, sen johtamiseen ja kehittämiseen sekä opiskelijavalintaan 15 vuoden ajan.
Maunumäki osallistui Torkinmäen koulun ja päiväkodin elinkaarihankinnan neuvottelu- ja suunnitteluprosesseihin laatien muun muassa pedagogisen suunnitelman yhdessä henkilöstön kanssa sekä suunnitteluratkaisujen laadun arvioinnin kriteerit. Elinkaarihankkeena toteutettu päiväkodin ja yhtenäiskoulun uudisrakennus otettiin käyttöön 2017.
Kansainvälistä kokemusta hänelle on kertynyt koulujen välisestä yhteistyöstä Yhdysvaltoihin ja Liettuaan.
Maunumäki on kiinnostunut yhteisopettajuuden kehittämisestä, yhtenäiskoulupedagogiikasta, koulutusjohtamisesta sekä pedagogiikkaan perustuvasta koulurakennussuunnittelusta. Hän on kehittänyt yhtenäiskoulupedagogiikkaa ja koulun ja päiväkodin yhteisjohtamista yhteistyössä kollegansa kanssa.