Menestyksesi on tavoitteemme!

Suomen matka yhdeksi maailman onnellisimmista, innovatiivisimmista ja kilpailukykyisimmistä maista ei olisi voinut toteutua ilman ainutlaatuista koulutusjärjestelmää. Professional Publishing Finlandin perustajilla on laaja kokemusta Suomen koulutusjärjestelmästä, erilaisista koulutus- ja muista organisaatioista ja niiden johtamisesta. Perustajat ovat olleet konsultoimassa ja kouluttamassa eri puolilla maailmaa, ja ajatus tästä yrityksestä syntyi halusta tarjota tätä osaamista laajemmin saataville. Yritys perustettiin jakamaan tätä tietotaitoa ja osaamista heille, jotka ovat kiinnostuneita oman organisaationsa menestyksestä ja oman itsensä kehittämisestä.

Yhteydenotto

YRITYKSEN PERUSTAJAT

portrait picture of dr. Lauri Tuomi

Lauri Tuomi KTT

Laurilla on yli 25 vuoden kokemus suomalaisesta koulutusjärjestelmästä. Hän tuntee kentän työkokemuksensa kautta alkaen opettajan tehtävistä, ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulun ylimmän johdon tehtäviin.

Hän on työskennellyt Opetushallituksessa mm. Education Finland ohjelman johtajana. Nykyään hän työskentelee elinikäisen oppimisen johtotehtävissä toimien Kvs-säätiön toimitusjohtajana. Hän toimii hallituksen jäsenenä useissa järjestöissä ja organisaatioissa Suomessa ja Euroopassa (mm. varapuheenjohtajana Euroopan aikuiskoulutusjärjestö EAEA:ssa).

Hän on koulutukseltaan kauppatieteiden tohtori. Lisäksi hänellä on opettajan pedagoginen pätevyys. Hän on kirjoittanut ja valmentanut erityisesti johtamisesta, koulutuksesta ja innovaatioista. Valmennustyötä hän on tehnyt sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Hänet on kutsuttu puheenvuoron pitäjäksi mm. Etelä-Amerikassa, Afrikassa, Aasiassa ja Euroopassa järjestettyihin kansainvälisiin konferensseihin ja seminaareihin.

Ritva Laakso-Manninen KTT - korkeakouluneuvos

Ritvalla on 30 vuoden kokemus johtamisesta sekä korkeakoulussa että IT-palvelujen ja pankkitoiminnan alalla. Hän toimi Haaga-Helia ammattikorkeakoulun rehtori-toimitusjohtajana 16 vuotta. Hän on toiminut Arenen puheenjohtajana ja useiden muiden hallitusten puheenjohtajana tai jäsenenä.

Hänellä on pitkäaikainen kokemus saksalaisessa korkeakouluneuvostossa toimimisesta sekä kansainvälisistä korkeakoulujen kehittämisprojekteista Irlannissa, Etelä-Afrikassa ja Kolumbiassa.

Hän on tutkimustyössään erikoistunut johtamiseen ja kirjoittanut mm. strategisesta ja osaamisen johtamisesta sekä kestävästä uudistamisesta.

The Education Finland programmes membership badge.

Education Finland -hankkeen virallinen yhteistyökumppani

Education Finland -ohjelma tarjoaa yrityksille, koulutuksen järjestäjille ja muille koulutusviennin toimijoille tietoa uusista liiketoimintamahdollisuuksista, järjestää koulutusta, kehittää vientiosaamista ja tekee suomalaista koulutusjärjestelmää näkyväksi maailmalla. Lisäksi ohjelmassa kehitetään uusia laajempia palvelukonsepteja yhdessä koulutusviennin toimijoiden kanssa. Education Finland -ohjelmaa koordinoi Opetushallitus. Ohjelmaa rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

KIRJAILIJAT JA YHTEISTYÖKUMPPANIT

Tapio Lahtero, dosentti, KT

Tapio on tehnyt uraansa sekä kuntien opetusosastoilla että yliopistoissa. Hän valmistui peruskoulun opettajaksi Turun yliopistosta vuonna 1993 ja teki väitöskirjansa Jyväskylän yliopistossa vuonna 2011 aiheesta “Johtajuuskulttuuri kouluissa”. Julkisen hallinnon johtajuus eMBA-tutkinnon hän suoritti vuonna 2015 Tampereen yliopistosta.

Tapio on työskennellyt yli kaksikymmentä vuotta Vantaan kaupungin opetustoimen rehtorina, aluerehtorina ja peruskoulujen johtajana. Vuodesta 2015 lähtien hän on toiminut Helsingin yliopiston – Viikin opettajankoulutuskoulun ja Helsinki Normallyceumin – opettajien koulutuksen osaston johtajana. Tapio on kouluttanut Jyväskylän, Turun ja Helsingin yliopistoissa kuntien opetusosastojen rehtorit ja johtajat.

Hän toimii tällä hetkellä Helsingin yliopiston rehtorikoulutusohjelman johtajana ja kansainvälisessä kontekstissa kysyttynä luennoitsijana ja konsulttina. Hän on myös toiminut johtotehtävissä useissa Opetushallituksen rahoittamissa täydennyskoulutusprojekteissa. Tapio on ohjannut kasvatusjohtajuuden opinnäytetöitä ja julkaissut useita tutkimusartikkeleita johtamiskulttuurista, hajautetusta johtamisesta ja pedagogisesta johtamisesta.

Mikko Salonen, KM

Mikolla on pitkä kokemus pedagogisesta alasta. Uransa ensimmäisinä vuosina hän työskenteli opettajana ja myöhemmin peruskoulun rehtorina Espoossa lähes 20 vuotta. Matematiikkaan ja luonnontieteisiin erikoistunut koulu toimi innovatiivisessa verkostossa muiden Suomen ja Euroopan koulujen kanssa ja loi siten menestyvän työyhteisön ja hyvän maineen.

Tällä hetkellä hän työskentelee omassa yrityksessään Konsulttipaja Oy:ssä. Hän on arvostettu konsulttikumppani erilaisissa pitkäaikaisissa ja lyhytaikaisissa koulutusjohtamisprojekteissa sekä Suomessa että ulkomailla. Hänen konsultointitehtävänsä vaihtelevat pääasiassa erilaisten koulutusorganisaatioiden avustamisesta yksittäisten koulujen kehityksen ja muutoksen tukemiseen. Hänellä on myös kokemusta kriisissä olevien organisaatioiden auttamisesta ja tukemisesta.

Organisaatiokonsultoinnin lisäksi Mikko toimii myös rehtorien ja koulutusjohtajien henkilökohtaisena mentorina ja valmentajana. Rehtorin työskentelyn aloittamisesta lähtien hän on työskennellyt kouluttajana ja valtakunnallisten rehtorien ja koulutusjohtajien kehittämisohjelmien suunnittelijana ja tämä työ jatkuu.

Konsulttipajalle
portrait picture of Hannele Koli

Hanne Koli

on opettajankouluttaja, muotoilija, työnohjaaja ja tietokirjailija. Hän on kouluttanut tuhansia opettajia digitaalisesta oppimisesta, ohjauksesta ja oppilaiden arvioinnista. Hänen opettajien ammatilliseen kehittymiseen tarkoitettu Pedagogical Star Lessons -verkkokurssi on jo käytössä Kiinassa, Malesiassa, Indonesiassa, Georgiassa, Intiassa, Brasiliassa ja Uzbekistanissa. Hän on kirjoittanut monia tietokirjoja pedagogisista käytännöistä alkaen koulujen ICT-strategioista verkko-oppimiskäytäntöjen suunnitteluun. Hän on suunnitellut lukuisia verkkokursseja eri organisaatioille.

drawn portrait picture of light brown haired person wearing light grey top.

Minna Björkman

on psykologi ja kouluttaja, jolla on pitkä kokemus varhaiskasvatuksesta ja pedagogiikasta. Hän perusti menestyneen varhaiskasvatuksen kouluryhmän ja otti Suomen kansallisen opetussuunnitelman ja kehitti sitä edelleen näissä kouluissa käytettäväksi menestyksekkääksi pedagogiikaksi.

Mika Kamensky

KTM, LJK Mika Kamenskyllä on
mittava kokemus sekä yritysten että johtajien osaamisen kehittämisestä. Hän on
konsultoinut satoja yrityksiä, tuhansia johtajia ja kymmeniä tuhansia ihmisiä
40-vuotta toimineen Kamensky Consulting -yrityksensä kautta. Hän on toiminut
hallituksen jäsenenä ja puheenjohtajana Koulutuspäälliköiden yhdistyksessä,
Liikkeenjohdon konsulteissa ja Suomen Strategisen Johtamisen Seurassa, jossa
hän on yksi perustajajäsenistä ja kunniajäsenistä. Mika on julkaissut 15
liikkeenjohdollista ammattiteosta, joista tunnetuimpia bestsellereitä ovat olleet strategiakirjat ”Strateginen johtaminen” ja ”Menestyksen timantti”. Toimiviksi
koetut strategia-, johtamis- ja osaamisopit hän on soveltanut ihmisen oman
elämän johtamiseen ja kehittämiseen uusimmassa teoksessaan.

 

Anneli Valpola

Anneli Valpola on opiskellut Helsingin yliopistossa työpsykologiaa ja sosiaalipolitiikka (FM), Lancaster University’ssa kriittistä johtamista (MPhil) ja Ruotsissa muutoskonsultointia (PA_rådet). Hän on työskennellyt Työterveyslaitoksella, Sinebrychoffilla ja Wärtsilässä, siellä ensin Helsingin telakalla ja myöhemmin konsernijohdossa johtajana.
Annelilla on pitkä kansainvälinen kokemus konsulttina globaalien yritysten muutoshankkeissa ja yrityskauppojen integroinnissa. Kansainvälistä konsultointia hän on tehnyt yhteistyössä Mil Insititute’n (Ruotsi) ja Ashridge Executive Education’in (UK) kanssa. Hän on vaikuttanut monissa työryhmissä muun muassa Teknologiateollisuuden liiketoimintaryhmässä, Johtamistaidon opiston koulutusneuvottelukunnassa ja European Foundation for Vocational Learningin johtoryhmässä ja ollut aktiivijäsen Henryssä, SSJS:ssä ja Scandinavian Action Learning Föreningissä.

Anneli on kirjoittanut useita johtamisen kirjoja, muun muassa: Toimiva johtoryhmä (uusin painos 2021), Organisaatiot yhteen (2004), Onnistu kehityskeskustelussa (2002) ja yhdessä muiden tekijöiden kanssa M&A Coach – Value from Integration (2011) ja Strategia toimeksi – muutosvoimana ihmiset (2010).

Button label

Image with text

Pair text with an image to focus on your chosen product, collection, or blog post. Add details on availability, style, or even provide a review.

Button label