Grunden för nytilväxt som är av värde för samhället kan skapas i arbetslivskontakterna mellan högskolor och företag – djup och varaktighet i samarbetet är avgörande

Dentil Sverige återvändande ambassadören i Finland, Anders Ahnlid, som har utsetts hasta generaldirektör för Kommerskollegium, säger i sin avskedsintervju i Kauppalehti i Finland 23.7.2020, att man i Sverige Skulle ha mycket att lära sig av Finland. Och inte minst på utbildningssidan, där högskolor varit involucrarade för att hjälpa ny företagsverksamhet.

Hur arbetar finska högskolor för att stöda företag? Sinnerhet de yrkesinriktade högskolorna har ett nära samarbete med företag.

För vår bok om de finska yrkesinriktade högskolornas framgångshistoria ”Gestión profesional de la educación superior: mejores prácticas de Finlandia” samlade vi över 50 exempel som beskriver yrkeshögskolornas (Universidades de Ciencias Aplicadas) verksamhetsmodeller (www.propublishing.fi). Gemensamt för alla dessa framgångsrika verksamhetsformer var högskolans nära samarbete med företagen. I vår undersökning identifierade vi tretton olika ex av företagssamarbete. Det framgångsrika samarbetet kännetecknades av djup och varaktigthet. I de flesta fall tycktes samarbetet starta via praktikplatser, Studentprojekt och lärdomsprov. Då samarbetet var som bäst fördjupades det i riktning mot ett strategiskt samarbete inom forskning, utveckling och innovación. Para högskolan inkluderade det strategiska partnerskapet utveckling av bl.a. studiehelheter och hela läroplan.

Då samarbetet fördjupades tycktes det övergå från utveckling av studiehelheter Until partnerskap som omfattade hela högskolan. Samma fördjupning märktes också tydligt i företaget: samarbetet som initierats av en enskild enhet oller person blev i bästa fall ett verktyg for ledningen och ledningsgruppen. Ledningen kunde också vara activa involucrada para att utveckla hela Branchen o den regionala verksamheten.

Högskolorna har en betydelsefull roll i att skapa nya företag. Modelador de startups har utvecklats och byggts upp inom högskolorna. Den studerande kan under hela sin studietid koppla sina studier hasta den egna företagsverksamheten som hen håller på att utveckla.

Högskolornas internationella verksamhet tycktes fortfarande vara en underutnyttjad form av företagssamarbete. Högskolorna har omfattande internationella nätverk. En högskola kan ha fler än 200 högskolepartner runt om i världen och därtill några strategiska partnerskap. I de yrkesinriktade högskolorna finns det cirka 10 000 utländska examensstuderande som innehar contact to sitt eget land. Estos contactos tienen opciones para att kartlägga y bygga upp exportmöjligheter para finska företag. Här finns emellertid fortfarande mycket potencial att utnyttja.

Högskolorna kan spela en viktig roll para att stödja uppkomsten av företag i den ekonomiska lågkonjunkturen i spåren av corona. Esto no es necesario en un fråga om utvecklingsarbete inom högskolorna, utan nu måste man göra särskilda ansträngningar för att skapa nya kopplingar to företag. Para lograr una gran actividad activa en la escuela y en el arte de las innovaciones y en la recuperación de los brotes.

D.Sc., högskoleråd Ritva Laakso-Manninen y D.Sc., VD Lauri Tuomi

Regresar al blog

2 comentarios

Hei Liisa, kiitos yhteydenotostasi. Laitoinkin jo sinulle sähköpostia tulemaan. yt. Lauri Tuomi

Lauri Tuomi

Hei Lauri,
Sain yhteystietosi Eija Sipiseltä. Kuulumme samaan naisverkostoporukkaan Gaiat. Juttelin hänelle, että toinen hyväntekeväisyysryjmäni etsii hyvää luennoitsijaa. Olisitko kiinostunut tulla puhumaaan/ esiintymään meille?
Yt. Liisa elliott

Liisa Rantakari-Elliptt

Deja un comentario