AMMATTIKORKEAKOULUT PELASTAMAAN TALOUTTA

Kirjoittajat: Ritva Laakso-Manninen ja Lauri Tuomi

 

Koronapandemian vaikutukset tulevat olemaan suuria. Suomen pankin ennusteen mukaan (https://www.hs.fi/talous/art-2000006534996.html ) talouden elpyminen kestää vuosia.

Tässä tilanteessa korkeakouluilla on mahdollisuus antaa merkittävän panoksensa talouden kasvun ja uuden yritystoiminnan luomiseen.

Suomessa 90-luvun alun lamassa perustettiin ammattikorkeakoulut, koska tarvittiin uudenlaista työelämäkytkentäistä korkeakoulutusta, joka vastasi aktiivisesti työelämän muuttuneisiin tarpeisiin. OECD:n arviointienkin mukaan suomalainen ammattikorkeakoulujärjestelmän on ollut menestys.

Korkeakouluilla on useita tehtäviä, joilla on mahdollisuus vaikuttaa talouden elpymiseen. Ensinnäkin, yritykset tarvitsevat uudenlaista osaamista. Vanhoilla osaamisilla ei tehdä uusia tuotteita ja palveluita. Ammattikorkeakoulututkintojen sisältöjä muokataan koko ajan ja tarvittaessa nopeastikin voidaan vastata yritysten tarpeisiin. Digiosaaminen on ollut valmistuvilla hyvällä tasolla jo aiemminkin, mutta erinomaista se on erityisesti nyt, kun opiskelukin tapahtuu kokonaan digimaailmassa.

 Toiseksi, ammattikorkeakoulut tarjoavat runsaasti mahdollisuuksia jatkuvaan, elinikäiseen oppimiseen. Työssä olevien ihmisten ammattitaitojen uudistaminen on mahdollista korkeakoulujen joustavalla avoimen opiskelun tarjonnalla. Yritysten kanssa tehtävällä yhteistyöllä voidaan myös räätälöidä koulutusta suuremmille ryhmille.

 Kolmanneksi, talouden haasteisiin vastaava yritysten innovaatiotoiminta tarvitsee ketteriä kumppaneita. Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla voidaan olla mukana kehittämässä yritysten toimintamalleja ja tuotteita ja palveluita nopeallakin aikataululla. Innovaatiotoiminnan ohessa Startup-toiminta auttaa perustamaan uusia yrityksiä muuttuneille markkinoille.

 Neljänneksi, vaikka kansainvälinen toiminta ja matkustaminen on edelleen toteutettava poikkeuksellisissa olosuhteissa, emme voi jäädä toimimaan pelkästään maan rajojen sisällä. Taloudet tarvitsevat tiivistä kv-yhteistyötä. Sekä vienti että tuonti ovat talouksille välttämättömiä. Korkeakouluilla on merkittävä rooli luotaessa perusvalmiuksia kansainvälisyyteen ja ne voivat toimia etenkin pk-yritysten kumppanina kehitettäessä toimintaa kansainväliseksi.

 Lue lisää uudesta kirjastamme ammattikorkeakoulujen parhaista käytännöistä www.propublishing.fi

Takaisin blogiin

Kirjoita kommentti