Grunden för ny tillväxt som är av värde för samhället kan skapas i arbetslivskontakterna mellan högskolor och företag – djup och varaktighet i samarbetet är avgörande

Den till Sverige återvändande ambassadören i Finland, Anders Ahnlid, som har utsetts till generaldirektör för Kommerskollegium, säger i sin avskedsintervju i Kauppalehti i Finland 23.7.2020, att man i Sverige skulle ha mycket att lära sig av Finland. Och inte minst på utbildningssidan, där högskolor varit involverade för att hjälpa ny företagsverksamhet.

Hur arbetar finska högskolor för att stöda företag? I synnerhet de yrkesinriktade högskolorna har ett nära samarbete med företag.

För vår bok om de finska yrkesinriktade högskolornas framgångshistoria ”Professional Higher Education Management – best practices from Finland” samlade vi över 50 exempel som beskriver yrkeshögskolornas (Universities of Applied Sciences) verksamhetsmodeller (www.propublishing.fi).  Gemensamt för alla dessa framgångsrika verksamhetsformer var högskolans nära samarbete med företagen. I vår undersökning identifierade vi tretton olika former av företagssamarbete. Det framgångsrika samarbetet kännetecknades av djup och  varaktigthet. I de flesta fall tycktes samarbetet starta via praktikplatser, studentprojekt och lärdomsprov. Då samarbetet var som bäst fördjupades det i riktning mot ett strategiskt samarbete inom forskning, utveckling och innovation. För högskolan inkluderade det strategiska partnerskapet utveckling av  bl.a. studiehelheter och hela läroplan.

Då samarbetet fördjupades tycktes det övergå från utveckling av studiehelheter till partnerskap som omfattade hela högskolan. Samma fördjupning märktes också tydligt i företaget: samarbetet som initierats av en enskild enhet eller person blev i bästa fall ett verktyg för ledningen och ledningsgruppen. Ledningen kunde också vara aktivt involverad för att utveckla hela branchen eller den regionala verksamheten.

Högskolorna har en betydelsefull roll i att skapa nya företag. Start-up modeller har utvecklats och byggts upp inom högskolorna. Den studerande kan under hela sin studietid koppla sina studier till den egna företagsverksamheten som hen håller på att utveckla.  

Högskolornas internationella verksamhet tycktes fortfarande vara en underutnyttjad form av företagssamarbete. Högskolorna har omfattande internationella nätverk. En högskola kan ha fler än 200 högskolepartner runt om i världen och därtill några strategiska partnerskap. I de yrkesinriktade högskolorna  finns det cirka 10 000 utländska examensstuderande som innehar kontakter till sitt eget land. Dessa kontakter har använts för att kartlägga och bygga upp exportmöjligheter för finska företag. Här finns emellertid fortfarande mycket potential att utnyttja.

Högskolorna kan spela en viktig roll för att stödja uppkomsten av företag i den ekonomiska lågkonjunkturen i spåren av corona. Detta är inte enbart en fråga om utvecklingsarbete inom högskolorna, utan nu måste man göra särskilda ansträngningar för att skapa nya kopplingar till företag. För företagen lönar det sig verkligen att aktivt närma sig högskolorna och ta del av de kunskaps- och innovationsresurser som står till buds.

D.Sc., högskoleråd Ritva Laakso-Manninen och D.Sc., VD Lauri Tuomi

 

 

Takaisin blogiin

2 kommenttia

Hei Liisa, kiitos yhteydenotostasi. Laitoinkin jo sinulle sähköpostia tulemaan. yt. Lauri Tuomi

Lauri Tuomi

Hei Lauri,
Sain yhteystietosi Eija Sipiseltä. Kuulumme samaan naisverkostoporukkaan Gaiat. Juttelin hänelle, että toinen hyväntekeväisyysryjmäni etsii hyvää luennoitsijaa. Olisitko kiinostunut tulla puhumaaan/ esiintymään meille?
Yt. Liisa elliott

Liisa Rantakari-Elliptt

Kirjoita kommentti