Blogimme suomeksi: KORONAVIRUS HAASTAA KORKEAKOULUJEN STRATEGIAT

Korkeakoulut ympäri maailmaa ovat ottaneet vaikuttavasti roolia kantaakseen vastuunsa taistelussa vastaan ​​koronapandemiaa vastaan ​​Financial Times 2020 . Ensimmäisenä toimena monet korkeakoulut vaativat nopeasti keskeyttämällä kontaktiopetuksen ja etäopetusmenetelmät otettiin käyttöön vaihtelevalla menestyksellä.

Suomessa korkeakoulut sulkivat ovensa 16.3. alkaneella viikolla. suomalaisilla korkeakouluilla on ollut jo ennen paljon verkko-oppimissisältöä saatavilla, joten kynnys siirtyä yksinomaan verkko-opetukseen oli alhainen. Myös opettajien pedagogisen osaamisen kehittämiseen on panostettu jo pitkään.
Muutaman viikon kokemuksen perusteella voidaan sanoa, että korkeakoulut ovat kyenneet toimimaan hyvin näissä hyvässä tilanteessa. On pystytty vastaamaan akuutin kriisitilanteen hallintaan. Mutta edessä ennakoimattomat ongelmat syntyvät kriisin yhteiskunnallisista laajemmista seurauksista.

Aikaisemmista finanssikriiseistä ja taantumista olemme oppineet ennen kaikkea, että maailma on aina erilainen kriisin jälkeen. Aikaisemmin toimintamalli ei enää toimi vanhassa mallissa vaan tarvitaan uusia ratkaisuja.
Kun katsotaan tulevan, kaikkien organisaatioiden, myös korkeakoulujen, on tarpeen ensinnäkin toteuttaa tunnistamaan nopeasti yhteiskunnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat toimet. Taloudellinen tilanne tulee tulevaisan tulevan haastava ja toalta nyt pakotetusti opitut digitaaliset toimintamallit tulevat jäädäkseen. Digitalisointi ei koske vain opetuksen uudistamista vaan myös strategiatyön digitalisointia. Digitaaliset strategiatyövälineet, kuten esimerkiksi verkkoaivorihet, mahdollistavat korkeakouluyhteisön osallistumisen myös näinä säännöillä.

Muutokset haastavat korkeakoulut opetusmään strategiansa ja käynnistämään uudet kehitysohjelmat. Myös henkilöstön uudet roolit ja osaaminen on päivitettävä. Johdon omat strategiset taidot on määriteltävä uudelleen, samoin kuin ylimmän johdon muutosjohtamisen osaaminen.
Kuten kaikki kriisit, nykyinen tilanne on testi ylimmän johdon strategisesta osaamisesta. Onnistuneena tuloksena organisaation ”uudestisyntyminen” ja organisaation johtamiseen onnistuneesti uuteen huomiseen.

Ritva Laakso-Manninen ja Lauri Tuomi
Takaisin blogiin

Kirjoita kommentti